BørneIntra v2.19.1

Hverdagsstruktur i Sandslottet

Type: År
Periode: fra 01-01-2017 til ...

Hver tirsdag og onsdag vil børnene være inddelt i gruppen på tværs af stuerne. Grupperne er sammensat på baggrund af alder. Aktivterne planlægges løbende efter børnenes interesser og læreplanens skiftende fokus på kompetenceområde. 

 

Vi begrænser den private snak, da børnene har brug for nærværende voksne omkring sig. Tal med børnene i stedet!

 

Når forældre er i institutionen ved aflevering og afhentning opstår der meget nemt uro. Børnene som er bekendte med deres forældres tilstedeværelse, kan fejlagtig tro at nu gælder børnehaveregler ikke længere. Derfor opfordres forældrene til at være opmærksomme og undgå unødig uro.

 

Måltidet skal indtages i et roligt rum. Der småsnakkes ved bordene og ikke på tværs af lokalet.

 

Børns selvregulering. For at hjælpe børn til selvstændighed og udvikle deres færdigheder, gør vi ikke ting for dem som de kan selv. Vi hjælper/ anviser barnet handlemuligheder frem for at gøre det for dem. Det gælder i alle aspekter som af- og påklædning, spisning, borddækning og servering. Konfliktløsning o.a

 

Legepladsen er der hvor der kan leges vildt, samtidig med at der er mulighed for at bruge den, en stor del af dagen. En del af børnene har nemlig behov for at have luft og rum omkring sig til deres udvikling.

 

 

Hverdagsstrukturen i Sandslottet

6.30

En personale fra vuggestuen og en fra børnehaven møder ind og begynder at tilberede morgenmaden.

Morgenmaden består af havregrød, havregryn, cornflakes, frugt, rosiner, mælk.

Børnene tilbydes ikke sukker, men de der beder om det kan få honning.

 

Børnehave

Vuggestue

 

Der tændes lys på konkyliestuen og døren står åben.

Krybberummet låses op.

Vasketøj sættes over.

6.45

Morgenmaden er ved at være klar til at blive spist.

I fællesrummet er også plads til de børn der ikke har lyst eller behov for at spise, da børnene som hovedregel ikke skal være på stuerne uden opsyn. Vi siger godmorgen til alle der kommer ind af døren, således de føler sig velkommen hos os.

Det er vuggestue personalets opgave at blive siddende ved bordet mens der spises. Børnene skal have opmærksomhed mens de spiser.

Børnehave personalet hjælper børn med at vinke/ toiletbesøg og andet.

7.15

 

En medarbejder fra vuggestuen møder ind. Vuggestuens grupperum åbnes og der kan modtages børn her.

Vuggestuens borde til formiddagsmåltidet gøres klar.

7.30

En medarbejder fra børnehaven møder ind. Morgenmaden ryddes væk, der fejes og børn/personale går på stuerne.

8.00

Yderligere medarbejdere møder ind.

Grupperum åbnes i det omfang der er personale til det.

8.30

Yderligere medarbejdere møder ind.

Planlægning af dagens aktiviteter i vuggestuen

 

En af de voksne fra børnehaven går på legepladsen. Således er det muligt for børnene at komme ud fra klokken 8.30, alt efter vejret.

Legepladsen har ikke åbent fra klokken 10.30-12 og 14-15.

Legepladsen skal så vidt mulig være åben hele dagen under opsyn af voksne. Undtaget er de før nævnte tidsrum.

Det er vigtigt at de børn der sover til middag kommer på legepladsen på et tidspunkt af dagen.

 

På stuerne leges stille og roligt. Der modtages børn, siges godmorgen, farvel, vinkes, trøstes, skiftes osv. Der sættes ikke aktiviteter i gang førend der er to medarbejdere på stuen.

Vuggestuebørn der har behov lægges til at sove.

Der leges på stuerne.

9

Alle børn og voksne er i gang med en planlagt aktivitet. Det kan være i opdelte grupper på tværs af huset, eller for den enkelte stue.

Der holdes samling i vuggestuen og spises et lille måltid

9.30

 

Aktiviteter går i gang.

10.30

Samling på de enkelte grupper eller stuer i børnehaven.

 

11

Frokost

12

Konkyliestuen er den af stuerne hvor børnene sover og skal derfor som det første ryddes og rengøres.

Alle sovebørn er i deres senge, andre børn er på legepladsen.

Børn puttes, skiftes.

Der vaskes tøj

 

Hver afdeling sender en medarbejder i opvasken. Indtil 12.30 vaskes op, ryddes op, vaskes borde, tømmes blespande og fejes. Alle toiletter og håndtag sprittes af.

 

Om sommeren ved stærk sol er børnehavebørnene inde eller under overdækningen i gården, mellem kl 12 og 14. Der er ét grupperum åbent.

De fleste børn i vuggestuen sover. De der ikke gør passes på en gruppe eller går med ud og lege.

13.30

De første børn kommer ind fra legepladsen. Der er medarbejdere inde for at modtage de børnene.

 

14

Eftermiddagsmåltid i grupper. Der læses historie, leges og hygges.

Den enkelte gruppe sørger for at deres opvask er taget.

Børnene i vuggestuen spiser deres madpakke, efterhånden som de vågner.

15

En medarbejder går på legepladsen

Der leges på grupperne

16.00

Der påbegyndes lukning af dele af børnehaven. Der fejes, tømmes skraldespande, ryddes op, og vaskes op. Evt potteplanter vandes.

Den ene af stuerne i vuggestuen lukkes.

16.15

Resten af huset lukkes af. Karklude, viskestykker og andet der ligger rundt omkring ryddes væk.

Den sidste skraldespand tømmes

16.30

Sandslottet lukker

 

Alle børnehavebørn har mulighed for at gå på legepladsen med sovebørnene om formiddagen, med mindre der er planlagte aktiviteter dem.

Aktiviter i Sandslottet

Aktiviteterne kan være:

Hvor foregår det typisk:

Leg, massage, mindfulness, styrketræning

Puderummet

Forhindringsbane, rytmiklege, sproglege, kreative aktiviteter, spil, madlavning, bagning, modellervoks

Fællesrummet

Rytmik, lege, kreative aktiviteter, spil, sproglege

Stuerne

Lege, fodbold, hoppepude, rollespil og landsby. Finde dyr, se på-, plukke, luge, snakke om planter- særligt krydderierne. Forhindringsbane, fælleslege.

Legepladsen

Skov, strand, bibliotek, teater, film, andre børnehaver og deres legeplads, skoler ( for spækhuggere)

Udflugt

Synge/rim/remser-historier. Vente på tur, lytte, sidde i rundkreds, kollektive beskeder

Samling

Vi har mulighed for at tage på hjemmebesøg til fødselsdage de dage der ikke er grupper.

Fødselsdag

Fiske, krible krable, Heste, skov, hav,

Udflugter vedrørende grønne uger i foråret ( tværkommunalt arrangement)

Motorisk udfoldelse

Gymnastiksal i vinterhalvåret

 

Oprettet d.: 07-02-2017 13:26:45

Sidst ændret d. 22-07-2020