BørneIntra v2.19.1

Log ind med:
Har du NemID eller en privat digital signatur, så kan du bruge NemLog-in.

Indtast brugernavn og adgangskode.

Har du problemer med at logge ind bedes du kontakte personalet.
TIP: Brugernavnet er dit tlf.nummer,efterfulgt af:
b for kvinder og
c for mænd
 
Adgangskoden er dit cpr-nummer, hvis du ikke har ændret den.
Ellers kan du logge ind med Nem Id