BørneIntra v2.19.1

Gilbjerg Børnehuse

afdelingsfoto.

Gilbjerg børnehuse er beligende i Gilleleje og er en integreret daginstitution bestående af tre huse:

Birkevang, 40 vuggestuepladser og  80 børnehavepladser - Birkevang 210-212

Hestehaven, 20 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser, Hestehaven 2

Langdraget, 12 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser, Langdraget 218.

 

Søg Plads i Gilbjerg Børnehuse