BørneIntra v2.19

Gilbjerg Børnehuse

afdelingsfoto.

Gilbjerg børnehuse er beligende i Gilleleje og er en integreret daginstitution bestående af fire huse:

Birkevang Småbørnshuset, Birkevang 210

Birkevang, storebørnshuset, Birkevang 212

Hestehaven, vuggestue og børnehave, Hestehaven 2

Langdraget, Langdraget 218. Langdraget lukker den 31. juli 2019

 

Besøg Gilbjerg Børnehuse

 

Søg Plads i Gilbjerg Børnehuse

 

Præsentation Af Gilbjerg Børnehuse