BørneIntra v2.19.1

Vejby Dagpleje

Dagplejerne har en ugentlig åbningstid på 48 timer som er fordelt i tidsrummet kl. 6.30 - 17.00 mandag til torsdag, fredag fra 6.30 til 16.30.

Dagplejens åbningstid er fleksibel. I langt de fleste tilfælde tilpasses dagplejerens arbejdstid forældrenes behov.

Dagplejen modtager børn i alderen 0-3 år. Alle dagplejere er ansat på 4-børnskontrakter, og må højst modtage 5 børn.

 

Du kan finde kontaktoplysninger til din konsulent her.

 

Gæstehus / gæstedagplejer
Såfremt jeres dagplejer er fraværende, tilbydes pasning i gæstehuse eller gæstedagplejer.
Ved sygdom vil morgenvagten, Charlott Nielsen tlf. nr. 72496273 tage kontakt til jer, og oplyse om hvor jeres barn skal hen den pågældende dag.

Ved manglende plads i gæstehuset, tilbydes gæstepleje i legestuegruppen, da børnene på den vis vil komme til en dagplejer, de allerede kender.

I gæstehuste er der 3-4 ansatte dagplejere.
Gæstehusene modtager børn fra dagplejere i hele kommunen.

Når dit barn skal passes i gæstehusene, skal du medbringe skiftetøj og evt. sut. Børnene får morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad, i overensstemmelse med dagplejens kostpolitik.

Hvis jeres barn er tilbudt plads i gæstehuset, og ikke har behov for pladsen, beder vi jer ringe til gæstehuset og melde afbud, så et andet barn kan få glæde af pladsen