BørneIntra v2.19

Gribskov kommune et aktiv børneliv

 

Velkommen til dagtilbud

 

Du kan læse om vores dagtilbud i disse brochure på.

 

Dansk 

Engelsk 

Arabisk 

Seneste nyhed...

Brugertilfredshedsundersøgelse

  Billede

Kære Forældre
 
I Gribskov Kommune vægter vi en fortsat udvikling af kvaliteten i dagtilbud, skoler, fritidsordninger og klub meget højt. På Børne- og Ungeområdet gennemfører vi en brugertilfredshedsundersøgelse med det formål at få viden om, hvad du som forælder /forsørger mener om dit barns dag-, skole- og fritidstilbud. Det er vigtigt, at så mange forældre/forsørgere som muligt besvarer spørgeskemaet for at sikre, at undersøgelsens resultater bliver brugbare - til gavn for dit barns hverdag.
 
Hvad vil vi vide?
I undersøgelsen har du mulighed for at fortælle om dine oplevelser af en række forhold, der
vedrører dit barns dagtilbud, skole eller fritidstilbud. Svarene er dermed din mulighed for at gøre os
opmærksomme på, hvad vi allerede gør godt, og hvad vi kan blive bedre til. Dine svar vil indgå i
arbejdet med at udvikle kvaliteten i tilbuddene til børn og unge i kommunen.
 
Du kan læse om undersøgelsens resultater på Gribskov Kommunes hjemmeside i løbet af foråret
2019. Resultaterne bliver også formidlet direkte til skolerne og institutionerne.
 
Hvordan gennemføres undersøgelsen?
Konsulentfirmaet Rambøll Management står for selve undersøgelsen og sikrer, at din besvarelse behandles fortroligt og at dine svar kun vises i anonymiseret form. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.
 
Sådan gør du
Du modtager en e-mail for de børn i husstanden, der er registreret til at gå i en af kommunens skoler eller institutioner, med link til spørgeskemaet. Du bedes udfylde én besvarelse per barn. I de situationer hvor begge forældre/forsørgere har oplyst en email-adresse til dagtilbuddet, fritidstilbuddet eller til skolen (i fx forældreintra), vil de to forældre/forsørgere modtage et link til det samme spørgeskema. Spørgeskemaet kan kun besvares én gang pr. barn, selvom skemaet er sendt til begge forældre/forsørgere.
 
Undersøgelsen begynder mandag den 21. januar, og du kan besvare skemaet til og med
torsdag den 21. februar 2019.
 
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til selve undersøgelsen, kan du henvende dig til dit barns skole eller
institution.
 
 
Vi glæder os til at se resultatet og følge op på dette efterfølgende. På forhånd tak for
hjælpen.
 
Med venlig hilsen
Gribskov Kommune og Rambøll