BørneIntra v2.19.1

Gribskov kommune et aktiv børneliv

 

Velkommen til dagtilbud

 

Du kan læse om vores dagtilbud i disse brochure på.

 

Dansk 

Engelsk 

Arabisk 

Seneste nyhed...

Nødpasning Mellem jul og nytår

  Billede

Nødpasning. 
 
Kære forældre
Som du ved har daginstitutionerne i Gribskov lukket på følgende dage i 2019, hvor der er mulighed for nødpasning:
- de tre hverdage før påske
- dagen efter Kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag 
Mellem jul og nytår inkl. Juleaftensdag og nytårsaftensdag (der er IKKE mulighed for nødpasning juleaftensdag den 24. december).
 
Fra og med 2020 er der ikke længere mulighed for nødpasning Grundlovsdag (5. juni)
Hidtil har der været fast nødpasning i Græsted og Helsinge. Fremover vil nødpasningen gå på skift mellem institutionerne. Da der er tale om nødpasning, vil du ikke kunne forvente, at dit barn kender de voksne, der er i institutionen. Hvilken eller hvilke institutioner der holder nødåbent på lukkedagene, afhænger af hvor mange der har behov for nødpasning. 
Vedr. nødpasning den 27,30 og 31-12-2019
Du skal senest den 08-11-2019 2019, sende en mail til Jette Eldal Rødsgaard (jeroe@gribskov.dk) og fortælle, at dit barn har behov for nødpasning. 
Du skal samtidig oplyse:
Dit barns navn, alder, institution, og oplyse en mailadresse og et telefonnummer hvor du kan træffes. Desuden skal du oplyse hvornår du forventer at dit barn afleveres og hentes.
Senest 15-11-2019 vil du få at vide hvor dit barn kan blive nødpasset. Du vil samtidig få at vide hvem du skal kontakte, hvis dit barn alligevel ikke vil benytte ordningen.
Det er ikke muligt at melde sit barn til nødpasning efter fristens udløb.
Vær opmærksom på at institutionerne bruger timer på at bemande nødpasningen – så det er vigtigt at du kun melder dig til, hvis du reelt har et behov. Vi oplever desværre at der nogle gange meldes et barn til, der aldrig dukker op.
Oplysninger om barnet skal skrives ind i skabelonen herunder. (Se link)
 
Venlig hilsen
Jette Rødsgaard 
Konsulent i center for børn og unge