BørneIntra v2.19

Velkommen til Gilbjergbørnehuse

 

Seneste nyhed...

Valg til bestyrelsen - husk at stemme

Kære forældre

 

Mange tak for et godt forældremøde den 17. september. Det er dejligt med så stor opbakning fra jer forældre.

Nedenfor finder I et kort referat af den fælles del af forældremødet - men allerførst skal jeg gøre opmærksom på, at valget til forældrebestyrelsen åbnede i går.

Der kan stemmes til og med på mandag den 30. september. Aftemningen sker elektronisk via en brugerundersøgelse her i børneintra. I finder den således:

  • Log ind i børneintra
  • Tryk på "beskeder" under fanebladet "kommunikation"
  • Tryk på "brugerundersøgelser til mig"

Der kan også stemmes via KMDs Børneintra app - det er endnu nemmere.

Husk at afgive jeres stemme senest på mandag.

 

Referat af forældremødets fællesdel:

Tim og Anja fra Gilbjergskolen fortalte om skolen og vores brobygning til den. De fortalte om skolens værdier, bl.a. om det store fokus der er på stærke fællesskaber. Om brobygningen reklamerede de for de aktiviteter, der holdes for forældre og/eller børn. Disse kan I se på plakater i de tre børnehaver.

Jeg fortalte om status i Gilbjerg Børnehuse, hvor det går godt. Vi har god trivsel hos børnene og forældrene er generelt tilfredse. Vi har lyttet på jeres bemærkning i brugerundersøgelse fra i vinter, og har haft mulighed for at styrke normeringen i alle tre huse. Der er i alt ansat 7 nye medarnejdere. Vi har fortsat en god økonomi, så vi går de kommende besparelser i møde med det bedst mulige udgangspunkt, og ventelisten er fuld, så vi forventer fortsat at kunne drive alle tre huse stabilt.

Jeg fortalte også om vores arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag. Der stilles skarpt på leg, på læringsmiljøer og på samspil og relationer i det kommende halve år.

Misha fortalte om forældrebestyrelsens arbejde det sidste år med bl.a. høringssvar om økonomi og Langdragets lukning og nu heldigvis ikke-lukning, samt det kommende arbejde hvor bestyrelsen også har en rolle i den styrkede pædagogiske læreplan.

Der var valg til bestyrelsen, og fem engagerede forældre stillede op til to ledige pladser. Den ene har efterfølgende trukket sig, og valget imellem de fire andre gennemføres elektronisk via børneintra. I kan i børneintra til hver en tid kontakte bestyrelsen via beskedsystemet.

 

Venlig hilsen

Thomas Mikkelsen

Konst. dagtilbudsleder