BørneIntra v2.19

Sankt Helene Børnehus

Femgårdsvej 83210 Vejby

Tlf.: 72499392

Velkommen til Sankt Helene Børnehus

Her er nogle billeder fra vores skønne institution

Skiftende billeder

   Hvis I har lyst til at komme på besøg, er I meget velkommen til at ringe og aftale et besøg på                          

72 49 65 99

Seneste nyhed...

Hjernen og hjertet

Kære forældre,

Som I ved testede vi i foråret et screeningsværktøj der hedder Hjernen & hjertet. Efterfølgende er hele kommunen begyndt at bruge værktøjet.

Formålet er, at kortlægge og visualisere børnenes progression (altså den udvikling de gennemgår).

Værktøjet giver os mulighed for at se "hele vejen rundt" om barnet og give os et indblik i sprog, motorik og trivsel.

Vi screener alle børn minimum en gang om året i forbindelse med barnets fødselsdag. Nogen gange gør vi det oftere, hvis der er noget vi er særligt nysgerrige på 

eller bekymrede for.

Vi har netop besluttet, at vi i forbindelse med den årlige screening vil invitere jer til en samtale. Det betyder, at I fremadrettet vil kunne forvente, at

blive inviteret til en samtale i Sankt Helene Børnehus en gang årligt, for at drøfte netop jeres barns udvikling og trivsel.

Vi håber, at I vil tage godt imod initiativet.

Kh. Line

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag