BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Information vedr. COVID-19 (Coronavirus) vedrørende dagtilbud og skoler

Information vedr. COVID-19 (Coronavirus) vedrørende
dagtilbud og skoler
 
Sundhedsstyrelsen har den 3. marts besluttet at styrke den forebyggende
indsats for at inddæmme smitterisikoen for COVID-19 (Coronavirus).
Sundhedsstyrelsen anbefaler således, at alle borgere, der siden 2. marts er
kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, til at holde sig hjemme i 14
dage efter hjemkomsten.
 
Som tidligere udmeldt kan situationen udvikle sig yderligere, og vurderingen
af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil således også kunne ændre sig
over de kommende dage og uger. Det er derfor vigtigt, at man løbende
holder sig orienteret om Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der findes her:
 
KL’s anbefaling er, at kommunerne implementerer Sundhedsstyrelsens
vejledning om, at alle borgere der er hjemkommet fra risikoområde efter 2.
marts holdes hjemme. Det gælder således både ansatte og brugere af
kommunal service.
 
KL har i løbet af formiddagen den 4, marts fået en rækkes spørgsmål, der
retter sig mod dagtilbud og skoler. De er samlet nedenfor:
 
Gælder anbefalingerne også børn og unge?
Ja. Sundhedsstyrelsen anbefaler alle borgere (dvs. også børn og unge), der
siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder til at
holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Det betyder, at denne
anbefaling også går på børn og unge i dagtilbud og skoler og siden 2. marts
er kommet hjem fra ferie eller lignende i de pågældende områder.
 
Kan kommunen (daginstitution eller skole) nægte at tage sig af et barn,
der er kommet hjem fra ferie i et risikoområde efter den 2. marts?
Et barn, som er hjemkommet fra et risikoområde efter 2. marts anbefales at
blive hjemme. Det skal man som daginstitution eller skole videreformidle til
forældrene, ligesom man ville gøre, hvis barnet var sygt og blev ringet hjem.
 
Skal kommunen stille nødberedskab (pasning) til rådighed for børnene?
Det må afhænge af en konkret vurdering. I langt de fleste tilfælde, vil
forældrene jo også have været med på ferie eller lignende i de pågældende
områder og er derfor også omfattet af Sundhedsstyrelsens anbefaling om at
holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.