BørneIntra v2.19

Seneste nyhed...

Ny bestyrelse

Kære forældre.

Den nye bestyrelse har konstituret sig og ser nu ud på følgende måde.

Formand Tina Kristiansen (mor til Phelix på Kormblomsten)

Næsteformand Oluf Ruberg ( far til Alexander fra Valmuen og Anna fra Mælkebøtten)

Medlemmer:

Lisbeth Berend ( mor til Jonas på Mælkebøtten ogFreja fra Kornblomsten)

Nanna Bach ( mor til Magne fra Kornblomsten)

Daniel Offenberg ( far til Marlin fra Valmuen)

Ea Mai Pedersen ( mor til Lucas fra Mælkebøtten og Noah fra Solsikkerne.

Sarah Hjort (mor til Robin fra Mælkebøtten)

Suppeleant Mette Vedel Larsen ( mor til Luca fra Solsikkerne)

Vi har følgende mødeplan:

27 november.

26 februar.

13 maj.

Vi mødes i tidsrummet 16.30-18.30.

 Mange hilsner Annette.