Trafik-Politik for Gilbjerg Børnehuse

 

Vi har et fælles ansvar for at lære børn at færdes trygt og sikkert i trafikken og har derfor udarbejdet fælles regler for hvorledes vi gebærder os på tur.

Dette dokument er dels til nyansatte eller forældre som tager med på tur og dels for at huske på at vi voksne er rollemodeller for børnene… også når vi færdes i trafikken!

Vi opfordrer også forældre til at være rollemodeller da det kan have en stor betydning for børnenes kendskab til trafikreglerne når vi tager på tur i en stor flok.

Ligeledes vil vi gøre opmærksom på at p-pladsen ikke er en legeplads men en trafikeret plads så vær opmærksom på sikkerheden her ved aflevering og afhentning.

Gennem trafikrelaterede lege som trafikrytmik, trafiklege og andre trafikrelaterede aktiviteter, har vi jævnligt fokus på trafikken

Når vi tager på tur snakker vi om trafikregler og vi tjekker engang imellem udstyret på børnenes cykler.

Herudover har vi cykeldage den sidste fredag i hver måned når vejret tillader det.

 

Retningslinjer for ture i Gilbjerg Børnehuse

 

 

 • Børnene skal holde to og to eller tre og tre.

 • Den voksne skal gå yderst ved kantstenen.

 • Vi må ikke gå på line på kantstenen.

 • Vi skal stoppe ved vejkryds og ind- og udkørsler.

 • Vi skal se os for inden vejen krydses og det skal siges højt om der er fri bane så alle børn kan høre det.

 • Vi skal gå lige over gaden.

 • Vi skal ikke lege på striberne ved et fodgængeroverfelt.

 • Vi skal have kendskab til betydningen af trafiklys og andre trafikskilte.

 • Såfremt et trafiklys skifter til rødt midt i fodgængerfeltet fortsætter hele gruppen over hvis andet ikke er mere hensigtsmæssigt.

 • Dette gælder ligeledes ved jernbaneovergang når bommen går ned.

 • Der er min. 2 voksne med på tur.

 • Når vi benytter tog eller bus går vi ind og ud samlet af samme dør med en voksen forrest og en bagest.

 • Børnene tælles når vi har sat os ind i tog eller bus og når vi stiger af igen.

 • Der gives signal til chaufføren når alle er ude og vi står stille og forbliver samlet indtil tog eller bus er kørt.

 • Vi går i venstre side af vejen når der ikke er fortov.

 • Vi bruger godkendte børnesæder ved bilkørsel.

 • Børnene har cykelhjelm på når der køres med ladcykler.'

 • Vi tæller børnene, hver gang vi forlader et sted og hver gang vi ankommer til et nyt sted

 • Vi har en opdateret navneliste med på tur

 • Hvis vi er på tur mere end 500 meter fra institutionen, medbringes førstehjælpstaske.

 • Vi har altid en mobiltelefon med på tur