Selvhjulpenhed

 

At være selvhjulpen omfatter den personlige udvikling i forhold til det at tilegne sig handlekompetencer. At være for afhængig af at andre skal hjælpe kan medføre en oplevelse af at man ikke kan mestre, hvilket har en stor betydning af egen opfattelsen. Selvhjulpenhed og det at kunne mestre giver succesoplevelser som styrker selvværdet og derfor skal selvhjulpenhed være et mål for alle børn. Disse handlekompetencer er med til at klæde børnene godt på til, at klare udfordringer senere hen i livet. Hvis vi voksne gør alt for dem oplever de, at det ikke kan betale sig eller er nødvendigt, at tage initiativ og prøve selv.

 

Vi skal støtte barnet i lysten til at lære og vi voksne skal tro på, at barnet selv kan. Vi skal have tålmodighed og holde igen for derved, at give slip således, at barnet selv får mulighed får at prøve kræfter med hverdagens og livets udfordringer. Udfordringerne og kravene om selvhjulpenhed skal selvfølgelig tilpasses det enkelte barns alder og udviklingsmæssige niveau men hvis vi bliver ved med, at gøre ting for barnet som det godt selv kan, fortæller vi samtidig at det barnet gør ikke er godt nok så "derfor gør jeg det", hvilket påvirker troen på dem selv og deres selvværdsfølelse.

 

Vi voksne skal opmuntre til at barnet prøver selv først men vi er parate til at hjælpe hvis der er behov for det. Dette styrker ikke alene barnets selvværd men også den motoriske udvikling. Barnet får lov til at bruge sin krop, sprog og sanser og får derved kendskab til sig selv og omverdenen.

 

Vi skal inddrage børnene i hverdagens gøremål og lade børnene hjælpe hinanden, hvilket er med til at skabe et inkluderende miljø hvor medansvar, fællesskabsfølelsen og brugen af hinandens forskelligheder og ressourcer bliver sat i spil.

 

 

I børnehaven opmuntrer vi bl.a. til:

 

  • selv at tage tøj af og på
  • selv tørre op hvis man spilder
  • selv ryde op
  • selv hente ting
  • selv pakke mad ud, åbne drikkedunk og rygsæk
  • selv gå på toilettet og vaske hænder
  • selv dække bord og tage ud af bordet

 

En vigtig faktor i udvikling af selvhjulpenhed er, at familie og daginstitution spiller sammen således, at barnet ikke oplever stor frustration over at kravene til selvhjulpenhed er alt for forskellige.