Brobygning i Gilbjerg Børnehuse

 

Vi laver brobygning mellem dagpleje/vuggestue og børnehave for, at gøre det lettere for jeres barn at starte i institutionen.

3 måneder efter jeres barn er startet i institutionen bliver i tilbudt en samtale så vi kan snakke om hvordan starten for jeres barn har været.

 

I foråret laver de kommende skolebørn brobygning med Gilbjerg skolen (Gilleleje). De børn, der skal til Gilbjerg skole i Gilleleje vil blive tilbudt 4 besøg på skolen med børnehaven.

Derudover er der flerparts samtaler (Skole, Fo, Børnehaven, Forældre), hvor i vil blive indbudt til en samtale sammen med personalet fra skole og FO.

Samtalerne vil foregå i børnehaven  og vare 15 minutter, hvor vi snakker om jeres barn, så lærerne har den bedste mulighed for, at kende dem lidt på forhånd og målrette deres indsats bedre.

Vi har også en dag, hvor der kommer en 0. klasse lærer på besøg og hilser på jeres barn.

 

I maj måned har vi desuden en besøgsdag, hvor de børn, der startede i skole året før kommer på besøg, så kan de dele deres erfaringer med skolen med de kommende skolebørn og hilse på deres gamle venner.

 

Målene med brobygning med dagplejen/vuggestuen er:

- At børnene lærer institutionens miljø at kende for at lette overgangen mellem vuggestue/børnehave

- At børnene møder deres kommende kammerater på stuen

- At børnene og deres kommende voksne møder hinanden

- At børnene får en fornemmelse af hvordan instutionen er

 

 

Målene med brobygning med skolen er:

- At børnene lærer skolens miljø at kende for at lette overgangen mellem skole og børnehave

- At børnene møder børnene fra de andre institutioner, der bliver deres kommende klassekammerater

- At børnene og deres kommende lærere møder hinanden

- At børnene kan møde deres gamle kammerater i det nye miljø de skal videre i.

- At børnene får en fornemmelse af hvordan en skoledag er

- At børnene får en forestilling om, hvad de tilbydes og forventes at gøre i skolen