Leder

Jette Sørensen, 37 timer

 

Alfestuen

Karen (Pædagog), 30 timer

Louise (pædagog), 37 timer 

 

Troldestuen

Annette (pædagog), 30 timer

Sidse (Pædagog) 30 timer

Rebecca (vikar)

 

Dragestuen

Pernille (medhjælper), 32 timer

Cecilie (pædagog) 37 timer

Sif (vikar)

 

Guldsmedestuen

Tine (pædagog og Ipad-ansvarlig), 30 timer

Vivi (pædagog og sprogansvarlig), 30 timer

Annette (medhj. og skolepraktikantansvarlig), 30 timer

Kristina (PAU-medhjælper) 37 timer

 

Myrestuen

Helle (pædagog, sprogansvarlig, praktikvejleder og TR), 28 timer

Mille (pædagog og inklusionstovholder, praktikvejleder), 34 timer

Tine (vikar)

Mathilde (pau-studerende)

 

 

Loppestuen

Trine (pædagogisk Tovholder og inklusionstovholder), 37 timer

Line (pædagog, Børneintra- og hjemmesideansvarlig), 32 timer

Karina (medhjælper) 30 timer

Pia (specialpædagog / vikar)

 

 

Øvrigt personale

Julie (pædagog), 28 timer - pt på barsel

Charlotte (pædagog) 32 timer - pt på barsel

Grethe (2-sprogpædagog)

Christina (specialpædagog)

Sara (vikar)

Sidsel (logopæd)

Mads (vikar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fotos af os her https://gribskov.inst.dk/PhotoAlbums/Details.aspx?Location=IP.16&ctx=site&s=FavModifiedAt+DESC&id=7702&ret=~%2fPhotoAlbums%2fPreview.aspx%3fLocation%3dIP.16%26ctx%3dsite%26s%3dFavModifiedAt%2bDESC%26pg%3d1