Leder: Jette Sørensen

 

Alfestuen (vuggestuen):

Karen - pædagog

Pia - pædagog

Pernille - vikar

 

Troldestuen (vuggestuen):

Sidse - pædagog, TR, 

Athina - PAU-studerende

Annette - pædagog, praktikvejleder

Louise - pædagog

 

Myrestuen (børnehave):

Mille - pædagog, praktikvejleder

Helle - pædagog, sprogansvarlig og praktikvejleder

Sara - pædagogmedhjælper

 

 

Guldsmedestuen (børnehave):

Tine - pædagog, Ipad-ansvarlig

Vivi - pædagog, AMR, sprogansvarlig

Annette - pædagogmedhjælper, ansvarlig for erhvervspraktikanter

Kristina - Pau

 

Loppestuen (børnehave):

Trine - pædagog, Pædagogisk tovholder/del af ledelsesteam, 

Line - pædagog, tovholder for IT og Børneintra

Karina - pædagogmedhjælper

Mads - vikar

 

Øvrige personale:

Sidsel - logopæd

Grethe - 2-sprogspædagog

Christina - specialpædagog

Charlotte - specialpædagog

Pernille - pædagogmedhjælper (pt på uddannelse)

Emilie - vikar

Martin - vikar