Retningslinjer for fotos i BørneIntra

Gribskov kommune har besluttet at implementere BørneIntra på alle daginstitutioner i 2012. BørneIntra er et pædagogisk arbejds- og kommunikationsredskab, som indeholder billeder af dagligdagen i institutionen. Billederne ses, blandt andet, som en mulighed for forældrene i at følge børnenes dagligdag tættere, og til at stimulere dialog med barnet om hverdagen i institutionen.

Disse billeder vil være tilgængelige for forældrene til børnene på stuen/institutionen, og for personalet i den pågældende institution, på samme måde som øvrige informationer i BørneIntra.

 

 

I Gribskov Kommune er der følgende principper og retningslinjer for fotografering i institutioner til brug på BørneIntra: Der tages billeder af situationer i hverdagen