BørneIntra v2.19.1

Information om tilmelding til nødpasning i daginstitutioner i uge 29

 

Kære forældre

I Gribskov Kommune har daginstitutioner og dagpleje lukkedage/lukkeuge. Gribskov Kommune tilbyder nødpasning på lukkedage/lukkeuge til de forældre, der har behov.

Dagplejen har ikke lukkeuge i sommerferien.

 

Nødpasning går på skift mellem de forskellige daginstitutionerne Det betyder, at et barn i daginstitution vil det blive tilbudt nødpasning i den daginstitution, der holder nødåbent de pågældende dage. Da der er tale om nødpasning, kan I ikke forvente, at jeres barn kender de voksne, der er i institutionen. Åbningstider for nødpasning vil følge den daginstitution der holder nødåbent.

 

Tilmelding til nødpasning i uge 29 (sommerferien)

Tilmelding til nødpasning den 13.07., 14.07., 15.07., 16.07. og 17.07. 2020.

Sidste tilmeldingsfrist er den 04.06.2020.

 

I bedes sende en mail til Jette Eldal Rødsgaard (jeroe@gribskov.dk) og oplyse, at jeres barn har behov for nødpasning. 

I bedes oplyse følgende i mailen:

  • Barnets navn, alder, dagtilbud
  • Forældre navn, mailadresse og et telefonnummer, hvor vi kan træffe jer
  • Desuden bedes I oplyse, hvornår I forventer at barnet henholdsvis afleveret og hentet de pågældende dage.

 

Senest den 09.06.2020 vil I få at vide, hvor barnet kan blive nødpasset. I vil samtidig få at vide hvem I skal kontakte, hvis jeres barn alligevel ikke vil benytte ordningen. Det er ikke muligt at melde sit barn til nødpasning efter fristens udløb.

I bedes være opmærksom på, at dagtilbuddene bruger timer på at bemande nødpasningen. Det er vigtigt, at I kun tilmelder jer nødpasning, hvis I har et reelt behov. Vi oplever desværre, at der nogle gange meldes et barn til, der aldrig dukker op.

 

Venlig hilsen Sekretariatet for Dagtilbud og Skoler, Gribskov Kommune.

 

Andre Sprog

Arabisk - Burmesisk - Engelsk - Polsk - Rumænsk - Russisk - Tyrkisk

Sidst ændret d. 25-05-2020