BørneIntra v2.17

Til orientering omkring locout

 

Til orientering 

Forligsmanden Mette Christensen har den 28. marts besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger.

Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.
 

Sidst ændret d. 04-04-2018