BørneIntra v2.17

Nødpasning fredag den 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfart).

 

Nødpasning fredag den 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfart).
Kære forældre
Som du ved har daginstitutionerne i Gribskov lukket på følgende dage, hvor der er mulighed for nødpasning:
- de tre hverdage før påske
- dagen efter Kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- Første hverdag efter jul
(derudover er der lukket juleaftensdag og nytårsaftensdag – uden mulighed for nødpasning)
 
Hidtil har der været fast nødpasning i Græsted og Helsinge. Fremover vil nødpasningen gå på skift i institutionerne. Da der er tale om nødpasning, vil du ikke kunne forvente at dit barn kender de voksne der er i institutionen. Hvilken eller hvilke institutioner der holder nødåbent på lukkedagene, afhænger af hvor mange der har behov for nødpasning. 
 
Vedr nødpasning den 11.05. 2018 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag), du skal:
Senest den 11.04. 2018, sende en mail til Jette Eldal Rødsgaard (jeroe@gribskov.dk) og fortælle at dit barn har behov for nødpasning. 
Du skal samtidig oplyse:
Dit barns navn, alder, institution, og oplyse en mailadresse og et telefonnummer hvor du kan træffes.
Desuden skal du oplyse hvornår du forventer at dit barn afleveres og hentes de tre dage.
Senest 25. april vil du få at vide hvor dit barn kan blive nødpasset. Du vil samtidig få at vide hvem du skal kontakte, hvis dit barn alligevel ikke vil benytte ordningen.
Det er ikke muligt at melde sit barn til nødpasning efter fristens udløb.
Vær opmærksom på at institutionerne bruger timer på at bemande nødpasningen – så det er vigtigt at du kun melder dig til, hvis du reelt har et behov. 
Vi oplever desværre at der nogle gange meldes et barn til, der aldrig dukker op.
 
Venlig hilsen
 
Anne Steffensen
Centerchef for Børn og unge
- Skoler og Dagtilbud
 
 
Oplysninger om barnet skal skrives ind i skabelonen herunder:
Nødpasning - børn der skal passes den 11.05. (dagen efter Kr. Himmelfartsdagen) - 2018.
 
Alle felter skal være udfyldt
Barnets navn :
Institution :
Alder på barnet :
Forældre navn :
Email + telefonnummer :
Aflevering og afhentning :
Sidst ændret d. 16-03-2018