BørneIntra v2.19.1

Ramløse Børnehus

afdelingsfoto.

Ramløse Børnehus
 

Denne side er under afvikling - se vores nye hjemmeside

Ramløse Børnehus ligger i et område tæt på skov, gadekær og sø.

Som et led i udviklingen af attraktive lokalområder i Gribskov kommune, flyttede vi i sommeren 2016 ind på samme matrikel som Ramløse skole. Det giver mulighed for en rød tråd fra barnet starter i vuggestue og op igennem børnehave og videre frem til skolestart. I det daglige åbner det op for aktiviteter på tværs af skole og institution og hygge "henover hegnet". Samtidig har vi mulighed for at benytte eksempelvis skolens gymnastiksal og bibliotek. 

Derudover arbejder vi også sammen med kommunens øvrige skoler i forbindelse med skolestart.   

 

Børnehuset består af 2 børnehavestuer og 2 stuer med vuggestuebørn. Vuggestuen har deres eget hus med egen legeplads.

I børnehaven har Gribskov kommunes specialbørnehave også til huse - mere info om dette findes "Dokumenter" i højre side.

Hele Børnehuset har som skrevet ovenfor gennemgået en større forandring i 2016. Det betyder, at vi nu har en institution der bor i nyrenoveret lokaler med højt til loftet.

 

For os er det væsentligt, at vores børn er:
Trygge ved de voksne og de øvrige børn
Selvhjulpne
Gode kammerater
Opleve at det de gør og siger er vigtigt for andre
At der er plads og tid til alle, både "de vilde drenge og de stille piger"
At børnene er bevidste om sig selv og deres krop

 

Vuggestuen består af Troldestuen og Krudtuglerne der fra August 2017 rummer op til x børn. Vuggestuen har deres eget hus og legeplads, men er tætte naboer til resten af Børnehuset. Så er i hverdagen ser vi en del til hinanden.

I vuggestuen er der ca. x pædagoger og medhjælpere til at skabe en tryg dag med kreative aktiviteter, rytmik, bevægelse m.m.

Vuggestuen er stedet, hvor grundstenen i barnets institutions-liv lægges. Derfor er hverdagen præget af omsorg, tryghed og forudsigelighed. For at barnet kan rumme alle de indtryk det får i en daginstitution, skal der en god omgang selvtillid og selvværd til.

Vuggestue og børnehave arbejder naturligvis tæt sammen for at sikre den bedst mulige overgang.

I kan finde yderligere info om vuggestuen under "velkommen til" punktet.

 

Børnehavebørnene er fordelt på Guldsmedestuen og Bamsestuen og fra august 2017 vil der være ca. x børn på hver stue.

Derudover har vi en "ekstra" stue til børnehusets ældste børn. Fra de fylder 5 og frem til de starter i skole, vil de flere formiddage om ugen være tilknyttet denne hvor vi også har fokus på skoleparathed.

Der er ca. x pædagoger og medhjælpere tilknyttet hver stue.

Børnehaven er stedet, hvor udfordringerne og mulighederne bliver mere mangfoldige. Her skal vi sikre, at barnet får mulighed for at lære og være en del af et socialt fællesskab, hvor børnene tilegner sig sociale omgangsformer. Hverdagen skal være overskuelig i forhold til udviklingstrin, og med mulighed for at tilegne sig ny viden gennem forskellige aktiviteter.

Yderligere info om børnehavens hverdag findes under "Velkommen til".

 

Ramløse Børnehus arbejder udfra årshjul med baggrund i Lærerplanstemaer. Dvs. at børnehavens og vuggestuens aktiviteter hen over året tager udgangspunkt i temaer som natur og bevægelse, sprog, kroppen m.m. Derudover har vi fokus på årets traditioner og mærkedage.

Vi forsøger at inddrage naturen omkring os mest mulig i hverdagen. Det kan være på små ture til gadekæret, længere ture i skoven eller stranden eller en cykeltur til Ramløse havn.

 

Find også Ramløse Skole og Børnehus på Facebook