BørneIntra v2.15

Velkommen til Børnehuset Bakketoppen

Her er nogle billeder fra vores skønne institution

 Skiftende billeder

Hvis I har lyst til at komme på besøg, er I meget velkommen til at ringe og aftale et besøg

Seneste nyhed...

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

Kære Forældre

I Gribskov Kommune vægter vi en fortsat udvikling af kvaliteten i dagtilbud, skoler og i

fritidsordninger meget højt. På Børne- og Ungeområdet gennemfører vi en

brugertilfredshedsundersøgelse med det formål at få viden om, hvad du som forældre mener om

dit barns dag-, skole- og fritidstilbud. Vi vil bede dig bruge 5 - 10 minutter på at udfylde ét

spørgeskema for hvert af dine børn. Det er vigtigt, at så mange forældre som muligt besvarer

spørgeskemaet for at sikre, at undersøgelsens resultater bliver brugbare - til gavn for dit barns

hverdag.

Hvad vil vi vide?

I undersøgelsen har du mulighed for at fortælle om dine oplevelser af en række forhold, der

vedrører dit barns dagtilbud, skole eller fritidstilbud. Svarene er dermed din mulighed for at gøre os

opmærksomme på, hvad vi allerede gør godt, og hvad vi kan blive bedre til. Dine svar vil indgå i

arbejdet med at udvikle kvaliteten i tilbuddene til børn og unge i kommunen.

Du kan læse om undersøgelsens resultater på Gribskov Kommunes hjemmeside i løbet af foråret

2017. Resultaterne bliver også formidlet direkte til skoler og institutioner.

Hvordan gennemføres undersøgelsen?

Konsulentfirmaet Rambøll står for selve undersøgelsen og garanterer dig en fortrolig behandling af

dine svar. Du er sikret 100 % anonymitet i forhold til kommunen og dit barns dagtilbud, skole og

fritidstilbud.

Sådan gør du

Du modtager en e-mail med link til spørgeskemaet for hvert barn i husstanden.

I de situationer, hvor begge forældre har oplyst en email-adresse til dagtilbuddet, fritidstilbuddet

eller til skolen (i fx forældreintra), vil de to forældre modtage et link til det samme spørgeskema.

Der er udsendt et spørgeskema pr barn og ikke et spørgeskema pr forælder.

Undersøgelsen begynder på mandag den 23. januar og du kan besvare skemaet til og med

den 23. februar 2017.

Kontakt

Hvis du har tekniske spørgsmål, kan du kontakte Rambøll på e-mail

skemasupport@ramboll.com eller tlf. 51 61 80 75. Oplys venligst altid dit barns

referencenummer: 9999

Hvis du har spørgsmål til selve undersøgelsen, kan du henvende dig til dit barns

institution.

Vi glæder os til at se resultatet og følge op på dette efterfølgende. På forhånd tak for

hjælpen.

Med venlig hilsen

Gribskov Kommune og Rambøll

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag