BørneIntra v2.15

Velkommen til Ramløse Børnehus´s hjemmeside

 Skiftende billeder

I menuen til venstre kan I læse stort og småt omkring hverdagen i Ramløse Børnehus
I kalender og aktivitetsplaner kan I se, hvad der rør sig lige nu.

Nye forældre er velkomne til at ringe og aftale et besøg.

Seneste nyhed...

Læreplanstema om sprog

Kære alle

 

I de næste uger, til og med uge 17, har vi læreplanstema om sprog. De overordnede mål i denne periode er:

at kunne sætte ord på tanker, følelser, oplevelser og handling.

 

fordi det er vigtigt:

- at kunne udtrykke sig, når vi skal fungere i sociale relationer og vigtigt at kunne aflæse hinandens følelser.

-at kunne fortælle om egne oplevelser til andre, at kunne lytte til andre og kunne stille spørgsmål og give svar.

- det er vigtige redskaber i konflikthåndtering.

 

Som forældre kan I bakke op om vores tema, ved at læse højt for jeres børn, spille spil med jeres børn og spørge ind til deres oplevelser. Hvis I mangler inspiration kan I gå på hjemmesiden sprogpakken.dk, hvor der ligger mange små film og andre inspirationsmaterialer til sproglig arbejde med jeres skønne børn.

 

Venlig hilsen

 

Personalet i Ramløse Børnehus

 

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre 

  Jeg skriver til jer for at informere jer om det pilotprojekt i Ramløse, som har været i den lokale presse i denne uge, og som er opstået på baggrund af et politisk initiativ. 

  Projektet handler overordnet om at skabe en stærk kobling mellem Ramløse Børnehus, Ramløse Skole og lokalsamfundet. Projektet forventes at starte den 1. august 2017 og indebærer bl.a.: 

  Den konkrete udmøntning af pilotprojektet besluttes lokalt i Ramløse 

  Forslaget bygger på ideen om, at projektet i høj grad fortolkes og forankres lokalt. Det betyder, at der er lagt op til en lokal proces, hvor de løsninger der vælges, tager afsæt i Ramløses behov og ressourcer. I den lokale proces vil forældre fra både Ramløse Børnehus og Skole blive inddraget. 

  Ramløse Skole (0.-6. klasse) og skolebestyrelsen kobles fra Nordstjerneskolen i projektperioden 

  Ramløse Skole bliver koblet fra Nordstjerneskolen i den 4-årige projektperiode. Det betyder bl.a., at der lokalt i Ramløse skal etableres en bestyrelse. Hvorvidt det er en fælles bestyrelse for dagtilbud og skole eller en bestyrelse for hver enhed drøftes og besluttes i den lokale proces. 

  Der rekrutteres en ny skoleleder på Ramløse Skole, som forventes at tiltræde pr. 1. august 2017 

  I forbindelse med projektet vil der blive rekrutteret en ny skoleleder på Ramløse Skole. Jeg har aftalt med Karin Magnussen, at hun fra 1. august overtager en del af projektledelsen af skolebyggeriet i Gilleleje samt andre konsulentopgaver på rådhuset. 

  Projektforslaget vil blive behandlet på et ekstraordinært børneudvalgsmøde den 27. marts og i Byrådet den 3. april. Herefter forventes det, at administrationen udarbejder en overordnet rammebeskrivelse for projektet. 

  Det vil helt sikkert opstå en masse spørgsmål undervejs. Jeg vil gøre mig umage for at svare så hurtigt jeg kan på de presserende spørgsmål. Andre spørgsmål vil vi tage og nåske finde svarene på sammen, når vi mødes, idet jeg vil invitere til dialog i de forskellige fora. 

  Venlig hilsen 

  Anne Steffensen 

  Centerchef for Børn og Unge 

  - Skoler og Dagtilbud

  23-03-2017
 •  Opslagstavleikon

  BørneIntra

  Hvis der er problemer med log in, så kontakt Helene (Guldsmedestuen)
  på mail hmhup@gribskov.dk el på stuen

  Så kan I hurtigt komme på Børneintra igen.
   

  Helene

   

  10-08-2016