BørneIntra v2.19.1

Børneliv i Gribskov kommune

Skiftende billeder

Seneste nyhed...

Kære forældre i Gribskov Kommunes dagtilbud

  Billede

 
15. januar 2021
 
Kære forældre i Gribskov Kommunes dagtilbud
 
Onsdag aften den 13. januar har Regeringen forlænget de nuværende restriktioner som indtil videre er gældende til søndag den 7. februar 2021. Dagtilbud er fortsat åbne. 
 
På dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune har vi fokus på at følge ministeriets samt de sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger for at minimere risikoen for smitte med Covid-19. Dette gør vi blandt andet gennem et øget fokus på rengøring, opdeling i mindre enheder, at børn og voksne er meget udendørs samt fokus på hygiejne i form af ekstra rengøring af kontaktpunkter, hyppig håndvask og vask af legetøj.
 
Regeringen opfordrer forældre til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Der kan være tale om forældre i mange forskellige situationer, men der kunne eksempelvis være tale om grupper af frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede.
 
I forlængelse af dette, vil jeg på vegne af alle dagtilbud i Gribskov Kommune understrege, at det er en stor hjælp i planlægningen af de personalemæssige ressourcer, hvis I har mulighed for at give jeres barn kortere dage i dagtilbuddet.
 
Det er også en stor hjælp for personalets planlægning og mødetider, at dagtilbuddene kender barnets komme-gå-tider. På den måde kan vi sikre, at der er flest voksne på arbejde på de tidspunkter, hvor der er flest børn i dagtilbuddet, til gavn for de trygge rammer. Hvis dit barn holdes hjemme, bedes du give dagtilbuddet besked i så god tid som det er muligt. 
 
Jeg vil også gerne opfordre til at vi hjælper hinanden med at holde afstand (2 meter), når børnene afleveres og hentes i dagtilbuddet. Børn med de mindste tegn på sygdom holdes hjemme i denne tid.  
 
Afslutningsvis vil jeg igen sige jer alle en stor tak for jeres samarbejde i denne særlige tid. Dagtilbudslederne oplever stor opbakning og støtte til at få hverdagen til at fungere bedst muligt for alle børn og voksne. 
 
Venlig hilsen
Claus Herbert
Chef for Dagtilbud og Skoler.